Adatkezelési tájékoztató

Home / Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a www.marvorino.hu weboldalhoz, verzió v20210228

Jelen dokumentum a Marvorino Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett Webáruházon (marvorino.hu) keresztül megvalósított adatkezeléseiről ad tájékoztatást. Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Az Adatkezelő által fenntartott Webáruház ((marvorino.hu), a továbbiakban: Webáruház, Webshop) működtetése során a Webáruházban regisztráló, és azon keresztül vásárlást folytató, továbbá a honlapot meglátogató érintettek (a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webáruházon keresztül megvalósuló regisztrációval, vásárlásokkal, a hírlevelek küldésével, továbbá a marvorino.hu, mint weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

 

 1. Az Adatkezelő

 

A Webáruházon közzétett adatok kezelője a Marvorino Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő:

 • Cím: 1044 Budapest, Váci út 40.
 • Székhely: 3934 Tolcsva, Kossuth út 58.
 • Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 05-09-026441
 • Adószám: 24785378-2-05
 • Email cím: webshop@marvorino.hu
 • Telefonszám: 06 1 794 4227
 • Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-79263/2014

 

 1. A weboldal/webshop használata során megvalósuló adatkezelések, azok célja, a felhasznált adatok köre, adatfeldolgozók

 

 • Regisztráció

 

A weboldal használata és a webshopban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött, valamint a regisztráció megléte sem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. A regisztráció email cím és jelszó páros megadásával történik. Egy email címmel csak egy regisztráció történhet. Az email-jelszó pároson kívül nincs kötelezően megadandó adat. További adatok megadása (név, szállítási/számlázási cím, telefonszám) nem kötelező, Felhasználó részére kényelmi céllal szolgál.

 

A regisztráció során megadott adatok pontosságáért kizárólag az Érintett felel. A hibás, vagy hamis adatok megadásából származó károkért minden felelősség az Érintettet terheli. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az egyértelműen hamis/hibás regisztrációkat törölje.

 

Az adatkezelés célja: A Webáruházon történő vásárlás megkönnyítéséhez szükséges regisztráció végrehajtása, az Érintettek, mint vevők által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése. Az Érintettek vásárlási előzményeinek gyűjtése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a „regisztráció” gombra kattintással ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

 

A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (irányítószám, helység, cím), szállítási név, szállítási cím (irányítószám, helység, cím) telefonszám, email cím, jelszó.

 

Az adatok megőrzésének ideje: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a Felhasználó fiókjának végleges törléséig, melyet a felhasználó az Adatkezelő 2. pontjában meghatározott elérhetőségeire eljuttatott kérelmében kérhet, illetőleg a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció, továbbá 2 évi inaktivitás esetén a regisztrációnak az Adatkezelő általi törléséig.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a regisztrációt követően a Webáruházon vásárol, a fiókja törlésére ekkor is sor kerül a fenti esetekben, azonban ilyen esetben a vásárláshoz kötött, a kiállított számlák (és így az azon szereplő személyes adatai) továbbra is megőrzésére kerülnek a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően.

 

Adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközökön.

 

Adattárolás módja: elektronikus

 

Adattovábbítás: nincs

 

Adatfeldolgozók:

 • Emmo System Kft. Cégjegyzékszám 01-09-891679 Adószám 14161397-2-42 Székhely 1148 Budapest, Padlizsán utca 35. I. em. 6.

Adatfeldolgozói tevékenység: informatikai hálózat üzemeltetés

 • BlazeArts Kft. Cégjegyzékszám 03-09-109150 Adószám 12539833-2-03 Székhely 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

Adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 • ARmoney Plus KFt. Cégjegyzékszám 01-09-322082 Adószám 26286284-1-41 Székhely 1139 Budapest, Röppentyű köz 5. fszt. 4.
  Adatfeldolgozói tevékenység: számviteli szolgáltatás

 

 • Vásárlás

 

A weboldalon történő vásárlás történhet regisztrációval vagy anélkül. A Felhasználó a vásárlás végén a „megrendelés elküldése” gombra kattintva beleegyezik a vásárláshoz szükséges személyes adatainak kezelésébe. Bankkártyás fizetés esetén, Adatkezelő csupán a tranzakció azonosítóját és dátum/idejét ismeri meg. A bankkártyás fizetések a PayLike zárt rendszerén keresztül történnek. A PayLike szolgáltatásával kapcsolatban a https://paylike.hu/privacy/end-users oldalon talál bővebb információt.

 

Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az Érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az Érintett, mint Vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő, mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdés.

 

Kezelt adatok köre: számlázási név, email cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, helység, cím), szállítási név, szállítási cím (irányítószám, helység, cím), bankszámlaszám (banki átutalásos fizetésnél), tranzakciós azonosítók (bankkártyás fizetés, nem minősül személyes adatnak).

 

Az adatok megőrzésének határideje: a mindenkori számviteli törvénynek megfelelően.

 

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő telephelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

 

További adatkezelők:

 • DPD Hungária Kft. Cégjegyzékszám 01-09-888141 Adószám 13034283-2-41 Székhely 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím(irányítószám, helység, cím), email cím, telefonszám.

 • Takarékbank Zrt. Cégjegyzékszám 01-10-140275 Adószám 17782672-5-44 Székhely 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.,

Kezelt adatok köre: bankszámlaszám, tranzakciós adatok.

 • PayLike ApS O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia,

Kezelt adatok köre: bankkártya adatok, tranzakciós adatok.

 

Adatfeldolgozók:

 • Emmo System Kft. Cégjegyzékszám 01-09-891679 Adószám 14161397-2-42 Székhely 1148 Budapest, Padlizsán utca 35. I. em. 6.

Adatfeldolgozói tevékenység: informatikai hálózat üzemeltetés

 • BlazeArts Kft. Cégjegyzékszám 03-09-109150 Adószám 12539833-2-03 Székhely 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

Adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

 • ARmoney Plus Kft. Cégjegyzékszám 01-09-322082 Adószám 26286284-1-41 Székhely 1139 Budapest, Röppentyű köz 5. fszt. 4.
  Adatfeldolgozói tevékenység: számviteli szolgáltatás

 

 • Böngészés, a weboldal használata (cookie-k)

 

A weboldal használata során, mint minden weboldal, a webszerverünk kis adatfájlokat (továbbiakban: cookie, süti) helyez el a Felhasználó eszközén. Ezeket a cookie-kat egy esetleges későbbi látogatás alkalmával a webszerver visszaolvassa. Egyes esetekben ezek a cookie-k személyes adatnak minősülnek. A weboldalon használt sütik több csoportba oszthatóak. A weboldal meglátogatásakor egy felugró ablakban a Felhasználó maga dönti el, hogy mely csoportok telepítését engedélyezi eszközén.

 

 • Alapvető cookie-k

 

A weboldal működéséhez nélkülözhetetlen sütik. Ezek nélkül a weboldal látogatása nem lehetséges. Az alapvető sütik arra szolgálnak, hogy a webszerver az egyes Felhasználók munkamenetét meg tudja különböztetni, ezzel megelőzve egy esetleges adatvesztést. Ezek a sütik a munkamenet végeztével ( a böngésző bezárásával) törlődnek.

 

Adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

 

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulást nem igényel.

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Adattárolás módja: elektronikus

 

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

 

 • Kényelmi/funkcionális cookie-k

 

Olyan sütik melyek, a weboldalon történő böngészést teszik kényelmesebbé a Felhasználó számára. Például a weboldal egyes beállításainak mentése, űrlapok automatikus kitöltése stb.. A weboldal működéséhez nem szükségesek, egyes esetekben személyes adatot is tartalmazhatnak. Ezért ezen sütik telepítése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a Felhasználók azonosítása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, Felhasználói élmény fokozása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található “Hozzájárulok” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Adattárolás módja: elektronikus

 

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

 

 • Teljesítmény méréséhez szükséges cookie-k

 

Olyan analitikai jellegű sütik, melyek a Google Inc., Google Analytics (továbbiakban: GA) elemző szolgáltatását alkalmazza. A GA elemzi a weboldalon végrehajtott felhasználói tevékenységet (honnan jött a látogató, mit nézett meg, meddig tartózkodott a weboldalon stb.). Sem a GA, sem az Adatkezelő nem gyűjt olyan információkat ezen sütik segítségével melyek alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. még a Felhasználó IP címe sem kerül teljes egészében rögzítésre. Mivel a Google Inc. az Adatkezelő megbízásából gyűjti ezeket az információkat ezért ezek az információk a Google Inc. szerverein kerülnek eltárolásra.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található “Hozzájárulok” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal, IP cím (egy része), a weboldalon meglátogatott tartalmak, egyéb analitikai adatok.

 

Az adattárolás módja: elektronikus.

 

Adattovábbítás:

 • Google Inc. Írország, Dublin 4, Barrow street, Gordon House

Kezelt adatok köre: webes analitikai adatok.

 

 • Hirdetési cookie-k

 

A weboldal marketing célból a Google és a Facebook hirdetési célú szolgáltatásait veszi igénybe, melyek segítségével a Felhasználónak a Google keresőben és a Facebook/Instagram profilján célzott hirdetések jeleníthetőek meg. A weboldal, ezáltal az Adatkezelő a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat nem tárol, és nem kezel. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Felhasználó a saját Facebook/Instagram és Google fiójában saját maga állíthatja be.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, webanalitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása, Felhasználók számára hirdetések megjelenítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található “Hozzájárulok” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal, IP cím (egy része), a weboldalon meglátogatott tartalmak, egyéb analitikai adatok.

 

Az adattárolás módja: elektronikus.

 

Adattovábbítás:

 • Google Inc. Írország, Dublin 4, Barrow street, Gordon House

Kezelt adatok köre: webes analitikai adatok.

 • Facebook Inc. Egyesült Államok, California 94025 Menlo Park, Hacker Way 1.

Kezelt adatok köre: webes analitikai adatok.

 

 1. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi:

 • a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 1. A Felhasználó jogai

 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Az Érintett hozzáféréshez való joga: Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga: Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó Érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás: Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06.1.391.1400
 • Fax: 06.1.391.1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap:http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2021.01.04

 

 

 

 

Back to Top
Added to cart
Shopping Cart
Close

Nincsenek termékek a kosárban.